SYSTEM VARIATOR ÄR ETT FLEXIBELT ELFÖRDELNINGSSYSTEM FÖR KRÄVANDE MILJÖER

System Variator

System Variator bygger på två grundkomponenter. 
En fast del: grundenheten (VIC), och en flyttbar del: uttagsboxen (VUB).

Grundenheten finns i enkel- eller dubbelutförande och är avsedd för fast installation. Uttagsboxen, som innehåller säkringar och uttag, ansluts med ett enklet handgrepp till grundenheten. Tillsammans bildar grundenheten och uttagsboxen en komplett elfördelningscentral.

Uttagsboxarna, som finns i en mängd olika varianter, gör systemet mycket flexibelt. Systemet är till exempel mycket lämpligt för service och underhållsnät. Uttagsboxen ansluts bara när det behövs, när den är bortagen kan locket på grundenheten låsas. Har du speciella behov är antalet kombinationer i det närmaste oändliga. Om och när behoven förändras byter du enkelt ut uttagsboxen. 

Grundenhet VIC

Godkännande: CE
Spänning: 230 V, 400 V, 660 V
Skyddsform: IP 43 enligt EN-60439-1
Material: Aluminium
Ytbehandling: Lackerad i mellanblåfärg
RAL 5012
   


 

Grundenheten och uttagsboxarna är byggda i lackerad aluminuim, ett robust material som klarar svåra miljöer.  Grundenheten och uttagsboxen är utrustade med en upphängningsanordning som garanterar träffsäker kontakt mellan stift och kontaktbleck.  Tillsammans ger grundenheten och uttagsboxen mycket stor valfrihet och möjlighet till perfekt anpassning till varje enskilt behov.

Grundenheten kan även fås med kopplingslåda för aluminiumkabel.

E-nummer: Typ: Art. nr: V:
2472735 VIC 6010 V 116100 400

V= Vertikal flänsöppning.

E-nummer: Typ: Art. nr: V:
2472738 VIC 6010 VH 116200 400

VH= Vertikal och horisontel flänsöppning.

E-nummer: Typ: Art. nr: V:
2472736 VIC 12520 V 116300 400
E-nummer: Typ: Art. nr: V:
2472739 VIC 12520 VH 116400 400
E-nummer: Typ: Art. nr: V:
2472737 VIC 12521 V 21/13 116321 400
E-nummer: Typ: Art. nr: V:
2472743 VUCB-C 60208-6  136213 400

Finns i fler utföranden.

Uttagsboxar VUB

Godkännande: CE
Spänning: 230 V, 400 V, 660 V
Poltal: 230/4, 400/5, 600/4
Skyddsform: IP 43 enligt EN-60439-1
Material: Aluminium
Ytbehandling: Lackerad i mellanblåfärg RAL 5012
    

Uttagsbox VUB finns i utföranden med olika uttagskombinationer, med diazedsäkringar, automatsäkringar eller med automatsäkringar i kombination med jordfelsbrytare. Uttagen är placerade på framsidan av uttagsboxen och levereras i kombinationer beroende på ström, spänning och nationella normer.  

Säkringarna för respektive modell sitter under det fjäderbelastade locket på uttagsboxen.

 

E-nummer:Typ:Art. nr:V:
2472719VUB-C 2/210/2/4/416-6123124230/400
2472720VUB-C 2/210/2/4/416-6 AU124122230/400
2472721VUB-C 2/210/2/416-6 AU JFB124935230/400
E-nummer:Typ:Art. nr:V:
2472722VUB-C 2/210/432-6123126230/400
2472723VUB-C 2/210/432-6 AU124125230/400
2472718VUB-C 2/210/432-6 AU JFB124943230/400
E-nummer: Typ: Art. nr: V:
2472729 VUB-C 210/416-6/432-6 AU 124169 230/400
  VUB-C 2/210/416-6/432-6 AU 124206 230/400
2472730 VUB-C 216/416-6/432-6 PSB 124948 230/400
  VUB-C 2/216/416-6/432-6 PSB 124970 230/400
E-nummer: Typ: Art. nr: V:
2472726 VUB-C 416-6/432-6 123156 400
2472727 VUB-C 416-6/432-6 AU 124158 400
2472728 VUB-C 416-6/432-6 PSB 124946 400
E-nummer: Typ: Art. nr: V:
2472710 VUB-C 3/416-6 123111 400
2472711 VUB-C 3/416-6 AU 124109 400
2472712 VUB-C 3/416-6 AU JFB 124922 400
E-nummer:Typ:Art. nr:V:
2472713VUB-C 2/432-6123116400
2472714VUB-C 2/432-6 AU124114400
2472715VUB-C 2/432-6 AU JFB124921400
VUB-C 2/432-6 PSB124945400
E-nummer: Typ: Art. nr: V:
2472731 VUB-S 5/210 121101 230/400
  VUB-S 5/210 AU 122101 230/400
  VUB-S 5/210 AU JFB 122901 230/400
E-nummer:Typ:Art. nr:V:
VUB-C 2/210/463-6 AU124129230/400
2472725VUB-C 2/210/463-6 AU JFB124944230/400
E-nummer: Typ: Art. nr: V:
2472716 VUB-C 463-6 123121 400
  VUB-C 463-6 AU 124119 400
2472717 VUB-C 463-6 AU JFB 124908 400
E-nummer: Typ: Art. nr: V:
2472734 VUBT-C 3/24 127104 24/230

Odenskogsvägen 38
S-831 48 Östersund

www.variator.se
Telefon: +46 (0)63-12 49 10